Sola Proshop er et AS som er heleid av Sola Golfklubb. Som eier er en med å sette opp budsjetter og krav til lønnsomhet, men engasjerer seg ikke i den daglige driften. Det ligger til grunn en driftsavtale som avklarer hva Sola Proshop skal gjøre og Sola Golfklubb betaler en årlig servicefee på kr. 450.000,- for at Proshop skal fungere som servicesenter til klubbens medlemmer og gjester.

Sola Proshop har lang erfaring med å drive Proshop og være servicesenter for klubbens medlemmer og fikk i år en ny utfordring med at en også skulle drive Proshop og servicesenter på Solastranden. I forkant av årets sesong brukte en derfor god tid til å sette opp budsjetter og planer i samarbeid med klubben.

Åpningstider som ble lagt til grunn for årets personalbudsjett i Sola Proshop var fra kl. 09-20 på begge plasser i normal sesong, og redusert på vinterhalvåret. På Solastranden var også planen at mellom kl. 09-11 så skulle Proshop være bemannet med Emil fra administrasjon før ansatte i Proshop overtok. I vintermånedene når banen på Forus er stengt skal administrasjon holde shop åpen der, mens ansatte i Proshop skulle være på Solastranden og ta vare på de medlemmer og gjester som spiller hele året.

Totalt skulle da Proshoper holde åpent ca 6000 timer i løpet av ett år. For å få dette til med et stramt budsjett så kan en kun ha en person på jobb i åpningstiden. Det er ikke ideelt, men ble besluttet i 2020 for å få erfaring og lærdom for videre drift.

I koronakrisen ble alle ansatte i Sola Proshop permittert. Når en til slutt endelig fikk åpne baner og Proshop igjen så var det som å gå fra 0 til 100 på 4 sekund og en var bakpå med det meste som varelevering, bestillinger og innredning av butikk. Verken klubb eller Proshop var forberedt på det store trykket som kom og måtte vel egentlig bare holde hodet over vannet. Bare i april ble det spilt dobbelt så mange runder sammenlignet med i fjor og omsetningen i Proshop økte med nesten 50%.

For å klare å følge opp dette besluttet da Proshop at en trengte flere personer på jobb i de travleste tidene. For at dette ikke skulle gå ut over budsjettet, så var eneste løsning å justere på åpningstidene for begge plasser. Men samtidig har ansatte i Proshop vært fleksible og fått beskjed om at hvis det er mye bookinger at en kommer tidlig og holder åpent lengre på ettermiddag enn det offisielle åpningstider har beskrevet. I tillegg var Emil blitt sykmeldt slik at en ikke fikk åpnet på Solastranden fra morningen.

Når en etter hvert fikk litt mer oversikt og kontroll over økonomi for både klubb og Proshop så ble det i begynnelsen av Juni avholdt et møte mellom Proshop og Klubb for å diskutere åpningstider og muligheter for å utvide disse. En ble her enige om at klubben skulle gå inn og dekke kostnadene ved å øke åpningstider på begge plasser slik at det ikke gikk ut over Proshop sitt budsjett.

Men med ferieavvikling og færre ansatte i Proshop så klarte de ikke å iverksette dette før sommeren og det er først nå at åpningstider i Proshop har blitt endret. Med lengre åpningstider kommer også utfordringen med at en da må ha et vaktskifte i løpet av dagen, noe som igjen krever langt flere ansatte. Samtidig så fortsetter ansatte med å være fleksible og åpner tidligere/stenger senere ved behov.

Det har vært en rar og interessant tid å drive golfklubb og Proshop, i ett år hvor en allerede fra før skulle prøve noe nytt og drive to Proshops. En kan vel si at det har vært en bratt læringskurve.

Både klubb og Proshop beklager at en ikke har klart å tilby våre medlemmer og gjester den service vi ønsker å tilby og takker for tilbakemeldinger og konstruktive forslag for hvordan vi kan løse dette. Forhåpentligvis så vil en se forbedringer i løpet av høsten. Men samtidig må både klubb og Proshop vise til lønnsomhet og kan ikke holde åpent bare for å holde åpent. Fremover vil en da også se på muligheter for hvordan en kan være fleksible her, så igjen, Takk for tålmodigheten 🙂

For oppdatert informasjon om åpningstider anbefaler vi å følge Sola Proshop på Facebook og besøke deres nettbutikk