Fredag 20.10 er det Åpent Hus i Ateahallen og gratis booking av alt spill på simulatorene. (Max 2 timer pr person)

Simulator 4 er blokkert hele dagen for drop-in, så kom innom og prøv. Alle simulatorer er nå oppdatert med siste software fra FSX Play. Den gamle softwaren FSX2020 er nå fjernet.

I tillegg tester vi også en ny simulator software på simulator 4, nemlig GSPro . De tilbyr en unik 4K grafikk, realistisk ballflukt og over 300 baner er tilgjengelig å spille på

Vi vil ha bemanning i hallen mesteparten av dagen frem til kl. 19 for å hjelpe de som trenger å komme igang eller er usikker på hvordan det fungerer.

Mellom kl. 17:30 – 19 vil det også være mulig å teste ut svingstudioet med drop-in.

Velkommen skal du være til årets innendørssesong