Seniorserien på Solastranden er startet med første turnering tirsdag 24. april. Vi ser fram til en fin sesong med god deltakelse, og håper også å kunne ønske mange seniorer fra gamle Sola Golfklubb velkommen i laget.

I alt vesentlig følger vi malen fra tidligere år, men har gjort noen justeringer.

Som før går serien over 10 runder, med turnering hver 14. dag fra 24. april fram til 3. juli (6 turneringer), turneringspause 17. juli og så 4 turneringer fra 31. juli til 11. september.
Den enkelte turnering spilles med to klasser – Damer og Herrer, som slagspill med fullt handicap 0 – 36. Det skal hulles ut, men maks par + 5.
Dersom det er minst 5 spillere med klubbhandicap blir de premiert som egen klasse, men resultatet i Order of Merit blir beregnet ut fra hcp 36,0.

Damer

Herrer

Gjest Damer

Gjest Herrer

1/5 av spillerne i hver klasse premieres + trekning av 1 flaske vin pr 25 «heldige tapere».
Ved lik score er utvalgskriteriet, laveste handicap og så etter score på siste 9 osv. (se Golfbox).
Premiene settes opp av Proshop fra eget vareutvalg. Klassevinner kan velge mellom en vinflaske eller den premie Proshop har satt opp.

Det er satt opp 4 klasser i Order of Merit, Damer, Herrer, Gjest Damer og Gjest Herrer, der de 7 beste av de 10 rundene blir tellende. En må også ha minst 7 tellende runder for å bli premieberettiget i OoM. Det er premie til de 3 beste i hver klasse. Ved lik score blir det delt plassering, f. eks. 2 førstepremier.

Startkontingenten er kr 75 og inkluderer et brett vafler og en kopp kaffe ved innkomst. Gjestespillere og medlemmer som bare har spillerett på Forus må betale kr 225 i greenfee.
Både startkontingent og greenfee betales i Solastranden Proshop hvor en også får scorekortet.

Velkommen !