Vi starter med enkeltturneringer hver andre uke, med scrambleturnering tirsdag 29. januar. Så varieres spilleformen mellom slag, stableford og scramble.

Årets seniorserie på Solastranden i 2019, starter turnering tirsdag 23. april. Vi ser fram til en fin sesong med god deltakelse.

I serien følger vi i alt vesentlig  malen fra tidligere år, men har gjort noen justeringer.

Som før går serien over 10 runder, med turnering hver 14. dag fra 23. april fram til 2. juli (6 turneringer), turneringspause 16.- og 30. juli og så 4 turneringer fra 13. august  til 24. september.

Serieturneringene spilles i år med to klasser – Damer og Herrer, som stableford med fullt handicap 0 – 36.
Dersom det er minst 5 spillere med klubbhandicap blir de premiert som egen klasse, men resultatet i Order of Merit blir beregnet ut fra hcp 36,0.

1/5 av spillerne i hver klasse premieres + trekning av 1 flaske vin pr 25 «heldige tapere».
Ved lik score er utvalgskriteriet, laveste handicap og så etter score på siste 9 osv. (se Golfbox).
Premiene settes opp av Proshop fra eget vareutvalg. Klassevinner kan velge mellom en vinflaske eller den premie Proshop har satt opp.

I Order of  Merit er det også to klasser, Damer og Herrer der de 6 beste av de 10 rundene blir tellende.
En må også ha minst 6 tellende runder for å bli premieberettiget i OoM.
Det er premie til de 3 beste i hver klasse. Ved lik score blir det delt plassering, f. eks. 2 førstepremier.

Startkontingenten er kr 75 og inkluderer et brett vafler og en kopp kaffe ved innkomst. Gjestespillere og medlemmer som bare har spillerett på Forus må betale kr 250  i greenfee.
Både startkontingent og greenfee betales i Solastranden Proshop hvor en også får scorekortet.

Velkommen !