År Herrer: Damer: Herrer senior: Damer senior: Junior:
2017 Bjarne Haugen Mette Vatland Bent Bærheim
2016 Ronny Sola Mette Vatland Bent Bærheim
2015 Åsmund H Hiksdal Mette Vatland Torgeir Olsen
2014 Timothy Brookes Ester Sandanger Sigbjørn Sondresen Hanne Berit Sunde
2013 Paul Inge Appfjell Ingrid Sternhoff Bjørn Fallentin Anne Jolma
2012 Bent Bærheim Ester Sandanger Sigbjørn Sondresen Ester Sandanger
2011 Paul Inge Appfjell Åse Rott Torbjørn Lunde Åse Rott Tore Øystein Ask
2010 Paul Inge Appfjell Åse Rott Bjarne Eikeland Lise Kaspersen
2009 Geir E Jørgensen Ingrid Sternhoff Alf Løvik Lise Kaspersen
2008 Paul Inge Appfjell Heidi Q Carlsen Bjarne Eikeland Fredrik Aase
2007 Kjartan Lindanger Heidi Q Carlsen Bjarne Eikeland Åse Rott Kristian Oftedal
2006 Paul Inge Appfjell Heidi Q Carlsen Torbjørn Lunde Åse Rott
2005 Paul Inge Appfjell Tone Totland Torbjørn Lunde Elisabeth Evjedal
2004 Kjartan Lindanger Tone Totland Bjarne Eikeland Lise Kaspersen
2003 Emil Aarthun Tone Totland Jan Brandsdal Lise Kaspersen Kjetil Byberg
2002 Gøran Stangeland Tone Totland Alf Løvik
2001 Paul Inge Appfjell Tone Totland