Tirsdagsmedal på Forus – Race to Spain

Turneringsavgift på kr. 75,- betales i Proshop ved registrering.
Medal kan spilles av klubbens medlemmer med handicap fra +8 til 28.0. Har en ikke spillerett på Forus, må en betale greenfee.

Spilleform: Netto slagspill
Klasser: 1 stk
Tee: Avhenger av handicap og kjønn, se tabell:

Handicap Tee herrer Tee damer
+8 – 4,9 63 (58) 55 (51)
5,0 – 14,9 58 (63/55) 51 (55/48)
15,0 – 28,0 55 (58) 48 (51)

Spillere kan gå ett teested frem eller tilbake.
Ekstra valgmuligheter står i parentes.

Turneringsregler

Medal spilles etter vanlig golfregler inklusiv klubbens lokale regler. F.eks innebærer dette at en kan benytte droppe-regel i forbindelse med OB/lost ball med 2 straffeslag.

Innlevering av score

Alle scorer skal være innlevert eller sendt til turneringsansvarlig innen kl 23:00. Kontaktinformasjon til Turneringsansvarlig står i turneringen i Golfbox.

Resultatservice

Alle resultater pr runder og OoM finnes i Golfbox.

Deltagelse

  1. Meld deg på turnering i Gobex.
  2. Pass på å registrer deg fra rett tee.
  3. Meld ifra til turneringsansvarlig hvis runden avbrytes slik at en raskere kan få ferdigstilt resultatene.

Poeng
Poeng pr runde tildeles etter plassering.
De 20 beste hver tirsdag tildeles poeng. 1.pl gir 25 poeng og 20.pl gir 1 poeng.
Kun de 10 beste resultatene vil bli tellende på OoM.

OBS: Årets siste Medal-runde vil gi doble poeng. Medal Championship inngår ikke i OoM.

Premiering

Intervall Premiering Kommentar
Pr uke 5 beste netto Gavekort fra klubben
Pr måned 5 beste brutto Gavekort fra klubben
OoM – sesong 1. – 10. plass Gavekort fra klubben *
10 beste tellende runder i sesongen
Brutto Eclectic – sesong 6 beste Gavekort fra klubben

Beste brutto score

Netto Eclectic – sesong 6 beste Gavekort fra klubben

Beste netto score

Medal sammenlagt – Solastranden + Forus 6 beste Gavekort fra klubben


Kvalifisering til Medal Championship
5 beste hver uke på Forus.
Topp 40 på eclectic brutto eller netto
Topp 40 på OoM
Topp 40 på sammenlagt OoM

OoM – Hovedpremien
Hovedpremien i årets Medal-turnering er en tur med klubben til Spania til våren (om det er åpnet opp for det), eller et gavekort på kr.  5000,- i fra klubben. De etterfølgende plasseringene vil motta gavekort fra klubben.

OoM – Medal Sammenlagt
20 beste plasseringen teller inn i en sammenlagt OoM for begge banene. En spiller kan f.eks ha 14 tellende på Solastranden og 6 tellende på Forus

Medal Championship
Medal Championship spilles som egen turnering etter endt sesong ved begge klubbens baner. Det vil bli lagt ut egen informasjon om denne. Kvalifisering til denne vil skje ved spill i årets Medal-turneringer ved begge klubbens baner.

 

Onsdagsmedal på Solastranden – Race to Spain.

Turneringsavgift på kr. 75,- betales i Proshop før/etter runden.
Registrer deg i Golfbox før du spiller.
Medal kan spilles av klubbens medlemmer med handicap fra +8 til 36.0. Har en ikke spillerett på Solastranden, må en betale greenfee.

Spilleform: Netto slagspill
Klasser: 1 stk
Teested: Damer Rød / Herrer gul

Poeng
Poeng pr runde tildeles etter plassering.
De 20 beste hver onsdag tildeles poeng.  1. pl gir 25 poeng og 20.  pl gir 1 poeng.
Kun de 10 beste resultatene vil bli tellende på OoM.
OBS: Årets siste Medal-runde vil gi doble poeng. Medal Championship inngår ikke i OoM.

Premiering

Intervall Premiering Kommentar
Pr uke 5 beste netto Gavekort fra klubben
Pr måned 5 beste brutto Gavekort fra klubben
OoM – sesong 1. – 10. plass Gavekort fra klubben *
10 beste tellende runder i sesongen
Brutto Eclectic – sesong 6 beste Gavekort fra klubben

Beste brutto score

Netto Eclectic – sesong 6 beste Gavekort fra klubben

Beste netto score

Medal sammenlagt – Solastranden + Forus 6 beste Gavekort fra klubben

 

Kvalifisering til Medal Championship.
5 beste nettoscore hver uke.
Topp 40 eclectic score brutto og netto.
Topp 40 på OoM.
Topp 40 på sammenlagt OoM.

OoM – hovedpremien.
Hovedpremien i årets Medal-turnering er en tur med klubben til Spania til våren (om det er åpnet opp for det), eller et gavekort på kr.  5000,- i fra klubben. De etterfølgende plasseringene vil motta gavekort fra klubben.

OoM – Medal sammenlagt for begge klubbene.
Det blir kåret en vinner for begge banene.  Vinner blir den som får flest poeng fra våre to Medal-turneringer. Kun de 20 beste resultatene vil være tellende, uavhengig av hvilken bane disse resultatene kommer fra.

Medal Championship.
Medal Championship spilles som en egen turnering etter endt Medal-sesong. Kvalifisering til denne vil skje ved spill i årets Medal-turnering ved begge våre baner.

Deltagelse

  1. Meld deg på turnering i Gobex.
  2. Pass på å registrer deg fra rett tee.
  3. Meld ifra til turneringsansvarlig hvis runden avbrytes slik at en raskere kan få ferdigstilt resultatene.