Rolex’en

Kanskje du har lagt merke til at klokken på klubbhuset står stille? Det har vi.

Kanskje du også husker at det henger en annen klokke på andre siden, ut mot driving range. Den virker heller ikke. Begge klokkene blir styrt fra en boks på taket som mottar signal fra en satellitt slik at klokkene alltid skal vise korrekt tid.

Klokkene ble i sin tid satt opp av Urmaker Askeland som fortsatt eier disse. Det er altså ikke klubben sine klokker. Boksen som mottar signalene fra satellitten er tydeligvis ødelagt og en ny slik boks koster mer enn det Urmaker Askeland ønsker å sponse og mer enn det klubben ønsker å betale. Det var også usikkerhet om de i det hele tatt kunne få tak i en ny slik boks.

Så var spørsmålet om vi ikke bare kunne ta ned klokkene. Joda, det går an. Alt som går opp kan komme ned. Klokkene veier ca 75 kilo, så det å ta en stige og skru dem ned er ikke HMS ansvarlig veldig positiv til. Alternativt kunne vi leid en lift og på den måten fått dem ned. Men igjen, det er ikke våre klokker, så vi har bedt Urmaker Askeland om de kan ta dem ned. Det ønsket de ikke.

Vi har også kontaktet andre urmakere om de kan komme og se om det kan være mulig å fikse klokkene. Kanskje vi ikke trenger satellitt styring. Kanskje de bare kan gå på strøm? Men det er Rolex, og kun et fåtall reparatører kan sjekke Rolex klokker. Og enda færre kan sjekke slike store klokker som henger på veggene. Og ingen uautoriserte får åpne klokkene.

Så kort fortalt så får vi ikke lov til å fikse klokkene og de som eier de har ikke lyst til å fikse de. Hvorfor skal da klubben måtte ta kostnaden og bruke tid på å ta dem ned?

Men jo, etter å ha prøvd og lett etter forskjellig løsninger så ender det vel opp med at vi tar dem ned til høsten når vi kanskje får ledig kapasitet. Forhåpentligvis finner vi da en løsning for dem i løpet av vinteren, eller så blir løsningen at det ikke henger en klokke på klubbhuset til neste sesong.

I mellomtiden får vi bruke andre hjelpemidler for å rekke starttidene våre.