Første uken av Januar så ble det gjennomført dugnad på Solastranden. Kjempeinnsats av alle frivillige som var med å hjalp til. Det måtte deles opp i mindre grupper for å følge gitte smitteverns restriksjoner. Men det la ingen demping på arbeidet som ble gjennomført i løpet av ett par dager.

Det er nå tatt ut alt elektrisk, vinduer er fjernet og all isolasjon er lagt i egne sekker og avfall miljøsortert.

Garasje og Golfstue er allerede revet og en vil starte riving av Klubbhuset i løpet av uke 2.

  • Golfbanen er fortsatt åpen og en starter nå spill fra Hull 10.
  • Driving range har selvplukk frem til en får strøm tilbake på anlegget.
  • Proshop holdes stengt frem til en får strøm tilbake.