Idrettstinget vedtok i sommer nye lover for norsk idrett. Alle idrettslag er forpliktet til å følge NIF’s lover, og må derfor revidere sine klubblover for å sikre at de nye lov- bestsemmelsene er hensyntatt.  Ny revidert klubblov for Sola GK ble vedtatt i styremøte den 08/01-2020 og kan lesese her