Mai er lagt bak oss og vi tar fatt på årets sommermåneder og høytiden for årets golfsesong, som for de fleste varer fra Mai til September. Tenk at på Østlandet er det flere klubber som kun holder åpent i denne perioden og ikke har mulighet til å spille golf gjennom hele året.

I fjor ble et annerledes år på mange måter og det var vanskelig å forutse og planlegge for årets sesong. Etter vi fikk åpne banene i fjor opplevde vi jo det som vi beskrev som en Bonanza og rekorder stod for fall. I tillegg fikk vi en lang og kald vinter som vi jo heller ikke er vant til. Dette gjorde jo at en registrerte færre spilte runder i Januar/Februar i år enn tidligere år og åpning av baner og greener ble skjøvet på og utsatt.

Den lange vinteren har også gjort at banene ikke er helt i den stand vi er vant til når vi begynner på Juni, men en ser forskjell fra dag til dag og snart vil forhåpentligvis de fleste vinterskader være borte. Før neste vinter vil vi gå ut og informere og dele bilder av de vinterskader som har oppstått i år grunnet tråkk på banene, slik at en forhåpentligvis fremover respekterer inngjerding av greener og holder seg til stier og veier på banene.

Men baneforholdene har ikke lagt noen demper på lysten til å spille golf. Solastranden har aldri hatt flere spilte runder på en måned enn i Mars. Over 5000 runder ble spilt og trykket var enormt på et anlegg som er under ombygging og med midlertidige fasiliteter. Selv etter banen på Forus åpnet i April så har trykket holdt seg jevnt på begge baner og rekorder står nok en gang for fall. Bare i Mai måned ble det booket totalt 10.557 runder. (forrige rekord var Juni 2020 med 8.808 runder) Tar en med turneringer er tallet nærmere 11.400 og belegget på enkelte starttider har vært oppe i 85% for hele måneden. (Det er nå registrert ca 25.500 runder så langt i 2021, mens det til sammenligning i 2017 ble registrert 33.130 runder for begge baner for hele året)

I Mai ble det også satt rekord med antall innmeldinger og vi fikk hele 92 nye medlemmer. Totalt er det nå snart 2.300 medlemmer og klubben har så langt i år fått 250 nye medlemmer. Det ble utmeldt ca 200 medlemmer ved nyttår, så allerede nå har vi en netto økning på 50 medlemmer og sesongen er så vidt i gang.

En annen positiv trend er at de fleste (faktisk over 80%) av de som nå går på nybegynner kurs hos oss, velger å bli medlem og får da rabattert kontingent de første to årene. Med flere nybegynnere på banene hviler det også et ansvar på oss andre medlemmer om å ønske dem velkommen og ta hensyn hvis og når du treffer dem på banen. Sørg for at de får en god opplevelse og meld deg gjerne opp som fadder. Med så mange på kurs skulle vi gjerne også hatt flere faddere som kan vise dem hvordan en spiller og oppfører seg på banen.

Mange valfarter også til driving range som gjør at vi også har fått nye utfordringer her. Nye rangeballer som ble bestilt før sesongen er forsinket nok en gang og antatt levering er nå mot slutten av sommerferien. Men vi har fått bestilt noen uten logo og trykk på som kunne leveres raskere. Faktisk er omsetning på range nå nesten doblet mot samme periode i fjor og det må plukkes mer og oftere. Roboter er bestilt, men også disse har det blitt utsatt levering på og sannsynligvis kommer ikke disse heller før etter sommeren.

Proshop merker også denne økte pågangen på både driving range og bane. Omsetningen så langt i år er økt med over 40% sammenlignet med samme periode i fjor. Åpningstider er forlenget og en har flere på jobb som kan bistå både medlemmer og gjester. Ombygde lokaler på Forus har blitt godt mottatt og de ser frem til å flytte inn i nye lokaler på Solastranden og ut fra den midlertidige og ikke så smittevernvennlige brakken.

Sola Bistro melder også om økning i omsetning og har i år investert i en ny pizzaovn som nå i disse dager installeres på uteserveringen. Dette området vil også kobles sammen med den nye innendørshallen og tilby servering til medlemmer og gjester her gjennom hele året.

Klubbhuset på Solastranden er nå reist og det jobbes innvendig med å få dette ferdig. Også uteområdene skal gjøres ferdig og mye skal gjøres på dugnad, så vi håper flest mulig melder seg slik at en blir mange og at en da klarer å få gjort dette relativt raskt i løpet av sommeren. Innendørshallen jobbes det nå med å støpe ringmur og gulv før en kan sette opp hallen og starte med å innrede og gjøre klar for landets beste driving range og innendørssenter.

Det vil her bli 4 rangebåser som installeres med teknologi som vil måle alle slag og fortelle deg alt om hvor langt, rett, skjevt, høyt, lavt du slo og hvor langt du landet fra de enkelte targets på rangen. Her tar vi range trening til et helt nytt nivå og alt mens du står inne under tak og slår ut. Begge disse byggene er et spleiselag mellom Tippemidler, tilskudd fra kommune og innbetalinger fra medlemmer. Faktura på kr. 1.500 vil bli fakturert aktive medlemmer nå i Juni. Det vil da også komme informasjon om hvordan en enten kan betale hele med en gang eller dele den opp i månedsbetalinger. Uten denne ekstra innbetalingen hadde klubben ikke hatt mulighet til å få finansiert disse byggene og videreutviklet klubben med fantastiske fasiliteter. Så tusen takk til alle som har bidratt med å få dette til og til et årsmøte og styre som er framoverlent og investerer i framtiden.

Økt aktivitet bidrar til økte inntekter på nesten alle områder, men spesielt salgsinntekter som driving range, greenfee og instruksjon har god økning. Men også sponsorinntekter viser en god bedring og flere bedrifter merker nå at ansatte ønsker å prøve golf og at en kan gjennomføre gode kunde arrangement i trygge og fine omgivelser. Likviditeten er bedret og vi har ikke hatt behov for kassekreditt gjennom vinteren. Samtidig må vi nå bruke av likviditeten til våre byggeprosjekter, da det kan ta lang tid før vi får utbetalt tilskudd og en vil unngå å bruke av byggelånet. Vi har også fokus på å ta igjen etterslepet vi har hatt med mange år uten vedlikehold og service på vesentlige deler av anleggene. Vi skulle også hatt flere på banene, men har en utfordring med å få sesongarbeidere og er nå også på jakt etter en fulltids greenkeeper.

Men viktigst av alt er at våre medlemmer er fornøyde og ser at klubben vokser og videreutvikles. Vi har noen fantastiske anlegg og er fortsatt unike med å kunne tilby to baner i ett medlemskap, spill hele året og muligheter for å få starttid når en selv ønsker å spille. Medlemsundersøkelsen sendes også nå ut til 1/3 av medlemmene, og bruk gjerne anledningen til å gi både ris og ros. (får du den ikke nå så sendes den til nok en 1/3 i August og siste 1/3 i september)

Golf er gøy og la oss alle bidra til økt golfglede for både nye og eksisterende medlemmer i årene fremover 😊


André