Onsdag 06 februar var det en samling i klubbhuset hvor alle medlemmer over 67 år var invitert og mellom 40-50 stk møtte opp.

Daglig leder gjennomgikk først litt statistikk over medlemsmassen og hvor mange seniorer det er:

 • 323 medlemmer over 67 år (253 herrer og 70 damer)
 • 212 medlemmer har spillerett på begge baner (167 herrer og 45 damer)
 • Snitthandicap på 26,1 (24,5 herrer og 32,1 damer)
 • 4 medlemmer over 88 år

Dagens seniorkomite og dugnadskomite ble presentert før en gikk over til en generell diskusjon på hva som er bra, hva kan gjøres bedre osv?

Skapte en god dialog med mange forskjellige innspill. Mange innspill gikk på at det er forskjellige dame og herre miljø blant seniorene og såg på årsaker til hvorfor det er sånn og hva som har blitt prøvd tidligere for å skape et felles miljø. Hvilke tilbud har vi idag og hvordan oppleves disse ble også diskutert. Klubbens seniormiljø oppleves som meget bra for de som er involvert og inkludert, men det kan oppleves som vanskelig for nye å bli med. Bør her se på hvordan en kan rekruttere og aktivisere passive senior medlemmer i klubben.

Av konkrete ting som en skal jobbe videre med ble det foreslått:

 • Synliggjøre seniorene bedre på hjemmesiden med aktiviteter og informasjon
 • Kun behov for en seniorkomite i klubben, men de kan få mer ansvar
 • Tirsdagsturneringen kan foreslås å av og til spille på Forus
  • Greenfee for tirsdagsturneringen kan prøves reduseres for å se om det gir økt deltakelse fra andre klubber
 • Mandagsturneringen på Forus kan ligge offentlig til påmelding
 • Eksisterende damekomite kan ta initiativ til egne senior dame aktiviteter
 • Seniorene bør også kunne rekruttere flere medlemmer til klubben
 • Kan ha en fast starttid for passive/nye seniorer hvor de kan spille med «fadder»

Til slutt ble åreregnskapet for klubben presentert og forslag til nye kontingentsatser for 2019 lagt frem. Det ble også informert om at en foreslår å «slå sammen» kontingentsatser fra 2020, slik at alle aktive medlemmer da vil ha fritt spill på begge baner.

Takker alle fremmøtte for gode diskusjoner og gode innspill