Årsmøtet i Sola Golfklubb blir avholdt torsdag 25.februar Kl. 19.00. Årsmøtet blir avholdt digitalt på Teams i henhold til de retningslinjene klubben har fått fra NGF/NIF. Alle som ønsker å delta på det digitale årsmøtet må melde seg på på forhånd.

1. Påmelding:

  • Påmelding som «turnering» i Golfbox på denne linken Årsmøte 2021
  • Du kan også kan du melde deg på til post@solagk.no
  • Du må selv sjekke at e-postadressen din registrert i Golfbox er riktig. Det er den videre informasjon om årsmøtet sendes til.

2. Link til Teams:

  • I forkant av årsmøtet (onsdag ettermiddag eller torsdag formiddag) sendes det ut en link til Teamsmøte på e-post til hver enkelt påmeldt.
  • Hver enkelt stemmeberettiget må være pålogget på egenhånd. Dvs at to eller flere stemmeberettigede ikke kan dele PC/Teamslink. Dette går på hvordan hver stemme dokumenteres.
  • Vi anbefaler de som ikke skulle ha brukt Teams tidligere til å sette seg inn i hvordan det fungerer i forkant av årsmøtet.

Kortversjonen av bruk er: Klikk på linken du mottar; trykk på “bli med på møtet”; sjekk er at kameraet og mikrofonen er slått av når du ikke har ordet; lyden må være på; kommentarfelt brukes om man ønsker ordet.

Mer informasjon om selve gjennomføringen av årsmøtet i digitalt format kommer sammen med Teams linken/eller ved oppstarten av årsmøtet.

3. Sakspapirer

Her finner du sakspapirene til årsmøtet:

Hver enkelt som deltar på årsmøtet må selv sørge for tilgang til sakspapirene under selve årsmøtet.

4. Stemmerett

Fra Sola Golfklubbs lover:

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klubben.

Link til Klubbloven – Sola Golfklubb