Vi ønsker å være fleksible for våre medlemmer og tilpasse årskontingenten slik du selv ønsker. En kan derfor velge mellom å betale årskontingent årlig, kvartalsvis eller månedlig. Har en innbetalt andel  har en også mulighet til å bruke deler av denne til å betale kontingent. For å unngå ekstra kostnader  må en fylle ut skjema under innen årsmøtet 20.02 hvis en ønsker å gjøre endringer fra tidligere. Har du allerede månedlig betaling trenger du ikke foreta deg noe. Har du månedlig, men ønsker å gå over til årlig, så ta kontakt på mail post@solagk.no

Har du en årlig betaling av årskontingenten idag og ønsker å gå over til månedlig betaling.

Fyll ut skjema her

Har du innbetalt en andel i klubben og ønsker å bruke deler av denne til å betale på kontingent.

Fyll ut skjema her