Klubben bytter nå bankforbindelse til SR-Bank.

I den anledning byttes også kontonummer for innbetaling av kontingenter.

Nytt kontonummer for kontingenter er: 3207.37.97607

For medlemmer med månedlig betaling og avtalegiro, så vil dette gå automatisk. For de som ikke har avtalegiroavtale, så må en legge inn nytt kontonummer ved neste betaling. For de som betaler årlig så vil endringen først komme til neste år.

Gammelt kontonummer vil fungere ut året.