Praktisk informasjon Lag-NM junior 2024

01 – 02 august

Sola Golfklubb – Forus

 

 

MERK: dokumentet er ikke fullverdig, mangler noe informasjon.

Velkommen til Sola Golfklubb – Lag-NM Junior 2024

 

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.

 

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder blir slått opp på oppslagstavlen ved turnerings sekretariatet.

 

Driving Range

Åpen 24/7 alle turneringsdager.

Det brukes bankkort eller Vipps til å ta ut baller.

 

Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd. Deles ut av starter ved hull 1.

 

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull. Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller. Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12. Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

 

Førstehjelp

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstanden til legevakt og sykehus er 10 km, Stavanger Universitetssykehus. Klubben har førstehjelpsutstyr/hjertestarter.

 

Toalett

Tilgjengelig i klubbhus i garderober (ved Sola Bistro) eller i Ateahall/simulatorhall.

 

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

 

Innspill

Innspill vil foregå onsdag 31.07.2024. Lagene tar selv kontakt på e-mail til ane@solagk.no eller i Golfbox for bestilling av starttider. Innspill må bestilles før søndag 28.07.2024.

 

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset dagen før turneringsstart. Tidspunkt vil komme etterhvert.

Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelsene, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.

 

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

 

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2024 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider. Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen. Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen. De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

 

Mat og drikke

Det vil være mulighet for å kjøpe mat og drikke på Sola Bistro, som er ved siden av klubbhuset. Drikke kan også fås kjøp i Sola Proshop, samt litt snacks som nøtter og sjokolade.

 

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen ved turneringssekretariatet.

 

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (opptil 20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: https://www.strawberry.no/norgesgolfforbund/ for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 169 hotellene som er med i samarbeidet.

Hotell / annet

NGF har avtale for hotellbestilling hos Nordic Choice Hotels.

Spillerhotellet er Quality Airport Hotel Sola.

Dobbeltrom inkludert frokost kr 1 150 ,-

Enkeltrom inkludert frokost kr 995 ,-

For å få denne prisen må det henvises til Sola Golfklubb og avtalekode: SOLAGOLF

Bestilling gjøres på telefon 51942010 eller mail: q.stavanger@choice.no

 

Premieutdeling

Finner sted ved klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde.

 

Proshop

Åpen gjennom turneringen. Konkrete åpningstider kommer etterhvert.

 

Påmelding

Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider.

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i turneringsbestemmelsene.

Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til turneringsbestemmelsene) sendes arrangørklubben, e-post (ane@solagk.no) innen denne fristen, både for å bekrefte at laget deltar og at laget har spillere som kan delta.

Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging. Har ikke laget tatt alle sine spillere, skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet. Merk krav til antall spillere for jentelag og krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere.

 

Registrering

Registrering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

 

Resultatservice

Uoffisielle resultater: GolfBox livescore

Offisielle resultater: GolfBox

 

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter. Scorekortmottaket er merket ”Scorekortmottak” og har inngang v/klubbhuset.

 

Spilleavbrudd

Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd.

Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).

 

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til tidsskjema og NGFs regelkort.

 

Spillernummer og kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet. Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen. Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

 

Spilleoppsett

Runde 1 Foursome

Runde 2 Four-Ball

Runde 3 Single

 

Startkontingent

Startkontingenten er beskrevet i NGFs konkurransebestemmelser. De påmeldte klubbene mottar en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. Dersom faktura ikke er betalt innen forfall tilkommer et gebyr på kr. 500,-.

 

Startlister

Startlister distribueres i oppslagstavler på klubbhus.

 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie. Leie av traller MÅ forhåndsbestilles på proshop@solagk.no

Utleie av tralle kr 50,- per runde. Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 

Turneringskomitè

Kommer fortløpende.

 

Turneringssekreteriat

Merket med ”Turneringskontor”.

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm-junior

https://www.golfforbundet.no/files/documents/lag-nm-junior-2024-konkurransebestemmelser.pdf