DET ÅPNES FOR Å ARRANGERE LUKKEDE KLUBBTURNERINGER

Melding fra Norges Golfforbund:

Med umiddelbar virkning åpnes det for at klubbene kan arrangere lukkede klubbturneringer, men dere må fortsatt ta hensyn til at vi lever med en stadig fare for smitte av koronaviruset. Det betyr f.eks. at dere må passe på at det ikke blir ansamling av personer, verken før under eller etter spill (f.eks. er ikke shot-gun start og premieutdelinger tillatt). Man skal heller ikke ta på flater og gjenstander (f.eks. flaggstang, eller annet golfutstyr enn ditt eget) og man må til enhver tid holde min. 2 m avstand til med- og motspillere.

Klubben vil starte opp med ukentlig Medal fra og med uke 19.

Turneringskalender for øvrige klubbturneringer vil legges ut så fort den er gjennomgått og klargjort med gitte retningslinjer