INNKALLING

 

Årsmøte i Sola Golfklubb

 Onsdag 20 Februar kl. 19:00

 Klubbhuset på Forus

 

 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 06. februar 2019.

Saker kan sendes til post@solagk.no eller til Sola Golfklubb, Åsenvegen, 4055 Sola.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen.

Velkommen til årsmøte