Årsmøte ble avholdt 22.02.2024 kl. 19:00 i Golfstuen på Forus. Det var 21 stemmeberettigede tilstede.

Årsmøtepapirer og protokoll leser du her