Det har vært en snodig vår på mange måter. Sakte men sikkert sklir vi inn i en slags ny normal hvor nye vaner om personlig smittevern skal ta oss gjennom året og kanskje et stykke inn i neste år før vi har en vaksine på plass.

Gledelig er det uansett at banene våre er i meget bra stand. Gunstige værforhold har hjulpet banemannskapene våre som i sin tur har gjort en kjempejobb for at det nå er optimale forhold for golf.

André har i sine ukentlige nyhetsbrev gjort rede for aktiviteter og gjeldende restriksjoner i klubben. Det har aldri noensinne blitt spilt flere runder på banene våre enn det ble gjort i April og Mai! Vi har klart å rekruttere/aktivisere nye medlemmer og vi har nå over 50 flere aktive medlemmer enn i fjor på samme tid. Ikke nok med det, men gjennomsnittsalder på nye medlemmer er under 38 år! Det er lovende for klubbens fremtid. Klubben har nå også fått svar fra lotteritilsynet rundt søknad om krisepakke og har fått en avkortning i forhold til søknad slik at klubben vil motta ca kr. 177.000,- av søknad på kr. 340.000,-.

Vi har også god omsetning i butikkene våre – spesielt på Forus – og vi er nå over fjorårstallene på tross av Covid 19 og stengte baner! Fantastisk bra og takk til alle medlemmene som støtter klubben og gjør sine ærend og kjøper litt snacks innimellom her. Det kommer alle medlemmene til gode gjennom bedre økonomi som gjør at vi kan opprettholde og kanskje bedre våre tilbud og åpningstider. Det hadde vært veldig kjekt hvis vi kunne se en tilsvarende økning på Solastranden etterhvert. Kanskje dette bedrer seg når vi endelig får på plass nye og mer tidsriktige lokaler…..?

Klubbhus og treningssenter

Siden 2003 har klubben jobbet med å få på plass nytt klubbhus på Solastranden. Det har også vært på agenda i mange år å få på plass et nytt innendørs treningssenter på Forus. Begge byggene vil være et stort løft og bedre forholdene for våre medlemmer. Treningssenteret vil være et  viktig bidrag for å utvikle klubbens status som nasjonalt anlegg og gi optimale treningsforhold gjennom hele vinteren. Styret fikk på Årsmøte godkjent en finansieringsplan basert på et medlemstilskudd for å kunne sette i gang med å realisere prosjektene. Gamle tegninger har blitt hentet frem fra skuffer og skap men byggekomiteen fant ut at det var riktig å nedskalere og tenke gjennomføringsevne. Under ser dere forslag til planløsning og en skisse som viser hvordan vi tenker oss et nytt klubbhus på Solastranden. Bygget er enkelt og funksjonelt og det har blitt lagt vekt på å få til gode uteområder i ly for vind og vær. Bygget er plassert tilsvarende som idag, men trukket noe bak mot Olavsbu slik at en får et større uteområde mellom klubbhus og driving range. Alle eksisterende bygg vil bli revet i prosessen. Treningsbygget har blitt presentert ved tidligere anledning.

Vi har en plan om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte så fort som mulig for å presentere byggene, kostnadsramme og få godkjent vår finansieringsplan som er et spleiselag med egenandel, kommunale tilskudd samt tippemidler. Byggekomiteen ønsker byggestart i september om alle søknader får igjennom.

Styret i Sola Golfklubb