Styret ønsker å invitere alle medlemmer til et infomøte på Solastranden, torsdag 14.11 kl. 18:00.
Formålet vil være å informere rundt prosessen og drift av ny Proshop på Solastranden fra 2020, samt informere om planer rundt nytt klubbhus på Solastranden.
For begge saker så er det mye uavklart og styret ønsker derfor en dialog og tilbakemeldinger før en går videre
Vel møtt