Styret ønsker å invitere til et informasjonsmøte i Golfstuen på Forus, torsdag 16.01. kl. 18

Det har tidligere også blitt informert om dette infomøtet hvor styret ønsker å informere om ting som skjer i klubben. Det ble i November også avholdt et infomøte på Solastranden. Referat fra dette kan du lese her. Status på dette vil også bli gjennomgått i nytt infomøte.

Formålet vil være å informere rundt planer om ny vintertreningshall på Forus, det nye hcp systemet som blir innført fra 01.04.2020, samt få innspill til ny virksomhetsplan for klubben. (NGF vedtok ny virksomhetsplan på Golftinget i 2019. Ønske er at klubben sin virksomhetsplan skal bygge på denne. Les NGF sin virksomhetsplan her.)

Håper du har mulighet til å bli med.