Det skal snart kalles inn til et ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. (torsdag 30.11 kl. 19). Medlemmer skal da stemme på styret sin innstilling om sammenslåing av Sola Golfklubb og Solastranden Golfklubb.

Har enda ikke hørt fra noen som er uenige i hovedargumentene om at ved en sammenslåing så vil klubben fremstå som mer attraktiv for nye og eksisterende golfere, samt at vi får et bedre produkt å selge til våre samarbeidspartnere, medlemmer og gjester. Så dette antar jeg de fleste medlemmer ønsker og stemmer for. Flere medlemmer og samarbeidspartnere som gir klubben bedre økonomi vil jo også kunne gi klubben muligheter til å investere i bane, anlegg og aktiviteter som gjør det enda mer attraktivt. Dette er noe vi alle ønsker.

Men gjennom våre informasjonsmøter så har vi også fått gode tilbakemeldinger på at en må synliggjøre hva dette vil gjøre for den enkelte. Medlemmene er opptatt av hvordan dette vil påvirke sin egen «golfhverdag» og er usikker på hvordan denne vil fungere i praksis.

Her finnes det jo ingen konkrete svar og medlemmers «golfhverdag» er jo veldig forskjellig. Noen spiller på dagtid med sine faste spillepartnere, mens andre møter opp og håper å finne noen å spille med. Andre spiller hver eneste klubbturnering, mens andre har aldri deltatt på en turnering tidligere. Noen rekker kun 9 hull etter arbeid, mens andre rekker kun 9 hull før arbeidet starter. Noen tidspunkter må en være tidlig ute for å bestille, mens andre kan bestille når de kommer innom klubben.

Gjennom arbeidet til styringsgruppen og dialog mellom klubbene så har vi prøvd å få kartlagt hvordan en sammenslåing vil påvirke de enkelte. Anbefalingen ble derfor også at en ikke ønsket å «tvinge» alle medlemmer til å ha fritt spill på begge baner, men at en kunne fortsette sin «golfhverdag» som tidligere. På den måten så vil en sammenslåing ikke ha noen større negativ effekt for de som ønsker å fortsette som tidligere. Kontingenten blir den samme, banen er den samme og du treffer de samme ansatte.

Men hvis en så skulle ønske seg flere valgmuligheter i medlemskapet, så kan en for et lite tillegg få tilgang til alt. Kanskje ser en at 18 hull på Solastranden tar kortere tid og at en da rekker 18 hull før middag. Mens på søndag når en har god tid, så går det kanskje greit å bruke noe lenger tid på golfrunden for så og avslutte med en middag på Garcia. Og når en ikke har spilt golf på lenge og solen endelig titter frem, så forstår alle at det er irriterende at banen er stengt for Medal Championship. Men da garanterer vi at banen er åpen for spill på Solastranden. En samlet klubb gir deg disse valgmulighetene uten at det koster deg dobbelt så mye.

Sammenslutningsplanen er omfattende og jeg har dermed prøvd å oppsummere litt om hva som står og hva en sammenslåing vil bety for deg:

 1. Det blir EN klubb, men med to forskjellige baner medlemmene kan spille på.
 2. Er en medlem i Solastranden Golfklubb, så vil medlemskapet bli overført automatisk til Sola Golfklubb fra 01.01.2018 og bli gitt et nytt medlemsnummer. All historikk fra Golfbox følger med.
 3. Er en medlem i Sola Golfklubb skjer det ingen endring
 4. Medlemmer i begge klubber kan velge om en ønsker å spille på en bane (slik som i dag) eller om en ønsker fritt spill på begge baner.
 5. Klubben får ny logo og ny profil, men beholder navnet Sola Golfklubb, da begge klubber har tilhørighet til Sola.
 6. Ukentlige turneringer, som f.eks tirsdagsmedal på Sola og ukentlig seniorturnering på Solastranden, fortsetter som før og forhåpentligvis skal ny klubb også lage nye aktiviteter.
 7. Stenger en bane for turnering eller vedlikehold, så vil den andre banen holde åpent for spill
 8. Klubben får EN administrasjon som da er tilstede for alle medlemmer uavhengig av hvilken bane de spiller på.
 9. Har en spillerett på bare en bane som i dag, så gir en 50% rabatt i greenfee på den andre banen.
 10. I klubbturneringer (ikke ukentlige) så betaler medlemmer ingen greenfee, kun startavgift, uavhengig av hvilken bane turneringen spilles på.
 11. Ballkort på driving range vil kunne brukes på begge baner.
 12. Det skjer ingen endring med innbetalt andel i Sola Golfklubb for de som har det.
  1. Klubben har fortsatt forpliktelse til å kjøpe denne tilbake
  2. En kan «bruke» innbetalt andel til å betale differansen mellom spillerett på en bane, og spillerett på begge baner.
  3. Andelshavere gis rabatt på kr. 1.000,- (tilsvarende i dag) for spill på Forus, men også kr. 700 i rabatt for spill på begge baner.
 13. Det opprettes et nytt styre som består av representanter fra begge baner

For klubbene og golf i distriktet vil dette være et fantastisk tilbud og faktisk den eneste i landet som kan tilby 45 golfhull.

Vi håper så mange som mulig kan stille på ekstraordinært årsmøte. Det trengs hele 2/3 (av de oppmøtte) flertall for at dette skal gå gjennom, så vi trenger alle de stemmer vi kan få. Reglene fra NIF er tydelige (vi har spurt), det er ikke mulig å forhåndstemme eller sende med fullmakt. Bli med og gi golfere et bedre tilbud. Din egen golfhverdag forandrer seg ikke, såfremt du ikke ønsker det selv.