Green på Hull 6 – Solastranden stenges permanent

Styret i Sola GK har etter hensyn til liv og helse tatt en beslutning om at en stenger greenen på Hull 6 permanent allerede fra onsdag 10.05. Det vil da spilles på en midlertidig green frem til vi har fått flyttet greenen til en ny permanent plass i samråd med banearkitekt.

Samtidig vil vi begynne arbeidet med å se på muligheten for å gjøre om Hull 16 til et Par 5 hull ved å fjerne skog og flytte teested ned mot green på Hull 15. Se Masterplan

Klubben beklager at en må gå til denne beslutning, men en hadde ikke noen annen mulighet ettersom en ikke ønsker å komme i en situasjon der mennesker kommer i fare og må begrense sine muligheter på egen tomt for å ta hensyn til golfere. Sikkerheten kommer først og vi må finne en løsning som gjør at begge parter får økt livskvalitet og kan nyte anlegget uten bekymringer.

Antar at de fleste forstår dette og respekterer beslutningen. Så skal klubben jobbe for at en ny permanent green kommer på plass så raskt som mulig. Det vil jo da i en periode sannsynligvis også bli arbeider på hullet og mulighet for at det stenges i perioder.

Golfbox vil også bli endret slik at Hull 6 da vil stå som et Par 4 hull i perioden og med korrekte mål når de er på plass.

Mvh

Styret i Sola Golfklubb

Tidligere sak:

Det er nå slik at beboerne i huset på hull 6 har plukket flere bøtter med baller på tomten sin,
byttet knuste panner på taket sitt og tørr ikke slippe barnebarna ut for å leke i hagen. Dette
er ikke et nytt problem, men et økende problem.

Slik som dette kan vi ikke ha, vi har satt opp skilt som advarer for spill mot huset uten særlig
resultat.

Vi har nå tatt kontakt med arkitekten som skal se på muligheten for å bedre sikkerheten. Og
det kan se ut som om det er nødvendig med ombygging til et par 4 hull