Godt nytt golf år 😊

Ikke alle tenker på golf ved jul og nyttår, så derfor imponerende at hele 78 spillere var med på en romjulsscramble på Solastranden og hele 112 spillere ble med på en impulsturnering i slutten av November. Det viser bare at golf kan spilles hele året på Vestlandet og spesielt i Sola Golfklubb. Dette prøver vi nå også å få resten av landet til å forstå og vi tilbyr hotellpakker med greenfee. Hvorfor reise til Spania eller Danmark, når du kan reise til Vestlandet?

Mange spør meg hva vi ansatte driver på med i løpet av vinteren. Til de svarer jeg at vinteren er faktisk da vi må gjøre alt. For i løpet av sesongen så går dagene mye til praktiske gjøremål, brannslukking, besvare henvendelser, turneringer og aktiviteter. Aktiviteter vi planlegger i løpet av vinter og gjennomfører i sesong. Alle maskiner skal ha vedlikehold og banene skal oppgraderes og utbedres. Samarbeidsavtaler skal inngås, regnskap skal avsluttes og budsjetter skal lages. Evaluering av sesongen og planlegging av neste års terminliste både for turneringer, aktiviteter, treninger må også på plass.

Men jo, vi tar også ut avspasering og ferie, da ikke alle rekker å ta ut dette i løpet av sesongen. Sånn er det å jobbe i en golfklubb. Men det er vi vant med og det trives vi med 😊

Desember er også en nervepirrende tid da en dessverre også mottar utmeldinger. Utkast til budsjett er laget på grunnlag av hva en tror, men det blir ikke alltid sånn og budsjetter må revideres i januar. Normalen for idrettslag og golfklubber er at en mister ca 10% av medlemsmassen hvert år. Fasit i år ble at vi mistet ca 190 medlemmer fra 01.01.19, som da er noe under snittet. Det som ikke er så bra er at vi i løpet av 2018 hadde ca 350 utmeldinger. Dette er betydelig flere enn det vi hadde trodd og hovedårsaken til at vi ikke når årets budsjett selv om vi nådde målet på antall innmeldinger.

Noen lurer også på dette med automatisk fornyelse og hvorfor utmelding må skje innen 31.12. Dette er ikke noe Sola GK har funnet på, men er en standard fra NIF/NGF og står beskrevet i Klubblovens §4(2) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

I tillegg til det rent tekniske og lovmessige så må klubben også betale NGF avgift for alle våre medlemmer, samt at deler av baneleie baseres på antall medlemmer. Dette er faktiske kostnader klubben har hvis en ikke melder seg ut innen 31.12. En viss forutsigbarhet rundt antall medlemmer gjør også at vi kan budsjettere og planlegge sesongen bedre. Dessverre er det mange som ikke betaler sin kontingent og vi ser på muligheter for å få hjelp til innkreving i 2019, da dette tar mye tid og er lite effektivt.

Jeg skrev en oppsummering etter fjorårets sesong og konkluderte vel med at sammenslåingen hadde vært en suksess, men at vi langt ifra er i mål. Erfaringsmessig fra de klubber som har slått seg sammen i Sverige sier at det tar ca 3-5 år før en opplever at det er en klubb, så her har vi fortsatt noe tid igjen. Men av medlemmene så har nå ca 80% spillerett på begge baner, så det har gått raskere enn forventet og viser fordelen med spillegarantien.

Spillegarantien er jo en av våre mange medlemsfordeler og vi jobber nå også med å se hva annet vi kan tilby våre medlemmer i 2019. Greenfee for gjester har blitt økt med kr. 100,- på både Forus og Solastranden i 2019 i de travleste tidene. Dette fordi dagens greenfee ikke gjenspeiler det det koster å produsere en golfrunde og vi vil frigjøre ytterligere starttider til våre medlemmer. Våre medlemmer er de viktigste og vi vil prioritere å gi dem ytterligere fordeler i stedet for å subsidiere gjestespill. Vi ser også at «spill med medlem» ikke har fungert slik vi ønsker og vi ser her på endringer før årets sesong.

For de som ønsker å spille golf i litt varmere breddegrader så er det fortsatt noen få ledige plasser på medlemsturene til hhv Spania i mars og Tyrkia i april. Så les mer og ta kontakt hvis du har lyst til å bli med.

Som mange har fått med seg så flyttet også Restaurant Garcia ut fra klubbhuset på Forus fra 01.01 og vi er i dialog med flere aktører som ønsker å overta. Forhåpentligvis står vi klar med et nytt tilbud til våre medlemmer og gjester innen sesongstart.

Årsmøtet har blitt satt til onsdag 20.02 kl. 19 i klubbhuset på Forus og saksdokumenter vil bli lagt ut minimum en uke før og innsendte saker må meldes minimum 14 dager før.

André