Nytt år og nye muligheter sies det…

Og jeg kjenner vel ingen golfere som ikke også tenker sånn. «I år skal jeg spille mer». «I år skal jeg endelig klare under 90 slag på banen». «I år skal jeg endelig bli kvitt slicen eller i år skal jeg bare spille for gøy». Er det noe golfere er gode på så er det optimisme og troen på at det blir bedre neste gang…

Vi har mange mål og muligheter hver gang vi Tee’er opp på første hull og i fjor var det nesten 65.000 runder (muligheter) som ble spilt på våre to baner. En liten nedgang fra ekstremåret 2021

Det var en mild vinter og banene var tidlig klar. Faktisk har det aldri blitt spilt flere runder på Solastranden i Januar/Februar og banen på Forus åpnet så tidlig som i Mars. Så vi hadde en lang og god sesong selv om vinteren kom litt tidligere enn vanlig. I skrivende stund er det vintergreener på Solastranden, men mange har allikvel valgt å legge årets første dag på golfbanen uavhengig av været.

Ved nyttår var vi faktisk hele 2.625 medlemmer (en økning på 147 fra 2021). Dessverre er det også sånn at ca 170 meldte seg ut og vi er nå 2.460 medlemmer som gleder oss til årets sesong. Det positive er at antall utmeldinger er mindre enn tidligere og langt mindre enn landsgjennomsnittet. Dette sier oss at vi har fornøyde medlemmer og en fantastisk klubb med tre baner, gode treningsanlegg, stort innendørsanlegg, langåpne Proshopper og muligheter for å spille golf 12 mnd i året.

På årsmøtet i 2022 ble det vedtatt en ny virksomhetsplan som gir retningslinjer for styret og administrasjon og setter målsettinger for klubben. Her vil jeg påstå vi ligger godt an og har fått et stort løft både med nytt klubbhus og innendørssenter, men også at vi har fått flere ansatte både på bane og i administrasjon som skal tilrettelegge og følge opp frivillige og medlemmer slik at de fremsnakker klubb og fremstår som ambassadører.

Dette viser også igjen i medlemsundersøkelsen og på Ambassadørscore. På spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Sola Golfklubb til venner, familie eller kolleger» så svarer hele 57% av alle 9/10 på en skala fra 1-10 og vi ligger her godt over snittet i landet. Som Norges største golfklubb er dette ekstremt bra og vi ser at det er en god stigning på denne, så tusen takk til alle ansatte og medlemmer alle jobber for stadig å bli bedre.

Mot slutten av sesongen ble Ane Risa ansatt som Klubbkoordinator. Mange har truffet henne allerede og hun er å treffe på begge anlegg. I vinter vil du også finne henne inne i Ateahallen og Sandnesposten var innom og hilste på henne før juleferien. Endelig har vi noen som kan følge opp alle våre fantastiske frivillige ressurser og sørge for at de har det de trenger for å skape aktivitet og miljø. Og vi har jo da også et håp om at enda flere ønsker å bidra med å tilby flere aktiviteter både på og utenfor banene. Hun har også begynt å spille golf, så plutselig treffer du henne på banen også fremover.

Begge baner har i år fremstått meget bra. Spesielt greenene på Solastranden har vært strålende. Dessverre hadde vi ikke mindre enn 3 forskjellige soppangrep på Forus greenene og vi måtte sette mye ressurser ut for å bekjempe disse. Mot slutten av året fikk vi se resultatene av all re såingen på greenene og det var ikke spor etter soppen når banen stengte for sesongen. Forhåpentligvis holder de seg sånn gjennom vinteren og vil fremstå strålende til våren. Neste sesong så er det spesielt bunkere på begge baner som vil ha fokus. De skal vedlikeholdes på en annen måte og ikke lenger «gro igjen» som en del av den naturlige banen. Dette arbeidet vil gjøres fortløpende gjennom hele sesongen. I tillegg starter vi arbeidet med et nytt Teested på Hull 18 Forus.

IVAR legger i disse dager også en ny hovedvannledning i distriktet. Denne vil legges tvers gjennom Kjerrberget og komme ut ved Teestedet på Hull 13 Forus. Arbeidet vil starte opp i Mars og gå gjennom hele året, men selve Teestedet vil ikke bli berørt før forhåpentligvis i Oktober. Planen her er også at noen av disse massene skal brukes til ny backtee på Hull 13 ihht Masterplanen. Så kanskje har vi også et nytt teested her i løpet av 2024.

På Solastranden vil vi ta kontakt med kommune og grunneiere for å se på muligheten for å fjerne noen trær på Hull 16 og gjøre dette hullet om til et Par 5 hull.

Til våren vil det også komme noen og tømme alle våre vannhinder for golfballer. Vi er da i forkant av retningslinjer som kan komme rundt miljøhensyn av golfballer i naturen som det nå forskes på. Det er mange år siden det har blitt gjort, så kanskje bør vi også kjøre en konkurranse om hvor mange baller som f.eks blir plukket opp fra vannet mellom Hull 1 og 9 på Forus? For det tror jeg faktisk er en del og sist det ble tømt for baller var vel tilbake til 2010.

Økonomisk sett så er ikke regnskapet for 2022 klar enda. Men en kan allerede fastslå at det i løpet av året ble betydelig dyrere å drive en golfklubb. Heldigvis har vi som idrettslag også gode støtteordninger, økning i antall medlemmer og gode samarbeidspartnere som gjør at vi nok en gang kommer til å levere et godt resultat. Tilskuddet fra Sola kommune til bygging av klubbhus og innendørshall har også allerede blitt nedbetalt på lånet og likviditet er forbedret. Forhåpentligvis klarer vi også i år og kun øke kontingenten minimalt. Fra 2019 til 2022 har prisen for hovedmedlem kun økt med 4,2% (mens KPI i samme periode har vært 13,4%). Det vil også bli en generell gjennomgang og priser på det meste vil bli måtte justert før sesongstart, men igjen håper vi å kunne holde det på et minimalt nivå.

Jeg må avslutte med å få takke både medlemmer, samarbeidspartnere, gjester, frivillige og ikke minst ansatte for innsatsen som ble lagt inn for å gjøre Sola Golfklubb til Norges beste golfanlegg i 2022. Det er ingen som klarer å gjøre alt og vi er alle avhengige av hverandre for at klubben skal fungere. En tidligere styreleder skrev så fint i årsberetningen «Spør ikke hva klubben kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for klubben». Hvis alle tenker sånn så vil det skapes enda mer aktivitet og klubbmiljøet vil vokse på tvers av grupper og interesser. Møt opp og bli med på det som arrangeres, om det så er treninger, turneringer, komitemøter, demodager osv. Plutselig treffer du en ny venn og bidrar til at flere får oppleve ekte golfglede i Sola.

Takk for 2022 og velkommen 2023. Jeg gleder meg til å ønske dere velkommen til en ny sesong med flere gode opplevelser, litt frustrasjon, nye vennskap og golfglede på begge våres fantastiske anlegg.

André