I søknad til Sparebankstiftelsen SR-Bank står det:

Sola golfklubb ønsker å tilby golf til alle – til samme pris som andre idretter. De unge skal velge sin idrett etter interesse, talent og ønske. Vi har et godt tilbud med gode trenere og utstyr til låns for dem som er i startfasen. For at våre trenere skal kunne gi riktig og god/visuell tilbakemelding finnes det et utrolig bra hjelpemiddel (Trackman) – som trenere kan har med seg på treningsfeltet og gir spillerne direkte feedback og video av sving og ballflukt. For den digitale og oppvoksende generasjon er dette et medium de forstår og «respekterer». Vi har har ønsket oss et slikt hjelpemiddel i mange år – men har ikke klart å løfte det økonomisk. Vi håper at vi ved hjelp fra Sparebankstiftelsen SRBank klarer å realisere denne drømmen om et slikt hjelpemiddel. Vi jobber for å aktivisere barn og ungdom og gi dem gode og riktige tilbakemeldinger på utvikling og mestring – samt å bidra til å utvikle gode ungdommer.

Klubben er fantastisk fornøyd med at Sparebankstiftelsen SR-Bank var enig i søknad og valgte å innvilge kr. 200.000,- til innkjøp av Trackman.

Trackman er ankommet og under juniortrening, onsdag 10.06, så ble gave offisielt overrekt fra leder av Sparebankstiftelsen SR-Bank, Tor Dahle.

Vi takker så mye for gaven og Hovedtrener Henning Lindanger uttalte til Solabladet at «Dette vil bety enormt mye for utviklingen av våre juniorspillere». Klubben gleder seg over god rekruttering i junioravdeling og det gode miljøet de har klart å skape. Les også artikkel i Solabladet (abonnement)