VELKOMMEN TIL FRIVILLIGHETENS DAG 2021

Sola Arena, 5.des. 17:00 – 18:30

Sola kommune inviterer tillitsvalgte og frivillige til markering av frivillighetens dag  2021.

Program:

Velkommen og offisiell åpning av frivillighetens dag v/ordfører

En samtale om frivilligheten sett fra to ulike perspektiv, tidligere folkevalgt og styremedlem i Folkehallene IKS Per A Thorbjørnsen og

årets ildsjel og mangeårig frivillig Tor Helge Skretting

Informasjon om frivillighetsåret 2022 fra Sola kommune

Kaffe og kaker.

Vel møtt i Sola Arena, Åsnutveien 44B!