Masterplan

Vedlagte masterplan viser ønsket renovering av banen. Mye har allerede blitt oppgradert, resten tas etterhvert. Områder for renovering er risset inn med rød markering.

Har du innspill til Masterplan eller baneutbedring så ta kontakt med Course Manager eller Banekomite.