Lokale regler Fotballgolf

Kort introduksjon til reglene som gjelder på fotballgolf banen.

Lokale regler.jpg