Den 09.11 ble det sendt ut ny forskrift om smitteverntiltak i Sandnes, Sola og Stavanger kommune.

Her ble det innført forbud mot all breddeidrett og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregikk i grupper med mer enn 10 personer.

  • Golf spilles med god avstand og maksimalt 4 stk samlet, hvor en lett også kan holde 1 meters avstand.
  • Sammen med andre restriksjoner som allerede er på plass så ble det sett på som at smittevern var ivaretatt og at golfbaner kunne holde åpent.

Kommunene hadde så, tirsdag 10.11, et nytt møte for å spesifisere forskriften. Det var mye usikkerhet rundt hva dette betydde og forskjellen på breddeidrett og fritidsaktiviteter. Svømmehaller er f.eks åpne for fritidsbading, men ikke for svømmetrening.

Forskriften ble derfor ytterligere spesifisert og det ble skilt mellom breddeidrett og fritidsaktiviteter. Alle med medlemskap i NGF, NIF etc ble da definert som breddeidrett, og medlemskap kreves for å spille golf.

Det ble da innført forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år, uavhengig av antall som kunne drive idretten sammen.

Sola Golfklubb har da vært i kontakt med Sola kommune og fått beskjed at dette også gjaldt golfbaner og at banene måtte stenges fra 11.11. Forbudet er i første omgang frem til 7.12 kl. 23:59 eller frem til ny forskrift foreligger.

Konkret så stenges da golfbanen på Solastranden, Forus og Golfparken for alt spill fra onsdag 11.11. Proshop på Solastranden stenges også. Proshop på Forus holdes åpent med egne åpningstider. Spill på driving range defineres som fritidsaktivitet og vil holde åpent inntil videre for maksimalt 10 personer i henhold til gjeldene forskrift.

Vi vil fortsette å jobbe inn mot Sola kommune, NIF og Norges Golfforbund for å argumentere for at golfbaner bør kunne holde åpent. Det har ikke vært ett tilfelle hvor noen har blitt smittet på golfbanen og det er bra for folkehelsen at en kommer seg ut i frisk luft. Forhåpentligvis så klarer vi igjen å få åpnet våre baner og spille golf gjennom hele høsten og vinteren i klubben med Norges lengste golfsesong.

SAKEN OPPDATERES

Som en forstår så har det vært mye frem og tilbake og forskjellige definisjoner av forskriften som forbyr breddeidrett for voksne over 20 år.

For å konkludere, så åpner banen igjen i morgen, onsdag 11.11 etter at ordfører og kommunaldirektør har overstyrt vedtaket og ønsker golfere tilbake på banen såfremt vi klarer å holde 1 meter avstand og ha mindre enn 10 stk i grupper.

God golf 🙂