Årets kontingenter er da fakturert og sendt ut på mail via NorKred.

Har du ikke mottatt faktura? Ta kontakt på post@solagk.no

Som informert om tidligere så har klubben byttet fakturaleverandør i 2019 til NorKred. Dette på grunn av at vi i tidligere år har hatt store utfordringer med å følge opp utestående kontingenter. Dessverre er det mange medlemmer som ikke betaler kontingent og vi har derfor satt ut arbeidet med å kreve dette inn. Det er også lagt til et fakturagebyr på kr. 24,-+mva  for å dekke inn denne ekstra kostnaden med å sette ut dette viktige arbeidet. For de med månedlig betaling så vil fakturagebyret bli «bakt» inn i månedlig sum som står oppdatert på hjemmesiden. Sjelden i historien har det vel vært problemfritt å endre leverandør på noe, så vi ber om forståelse for at det kan være noe feil i begynnelsen.

Det er også å beklage at det har blitt lagt inn en kort betalingsfrist på årskontingenten. Den skulle vært fakturert 01.03, med forfall 15.03. Men vi fikk endel problemer med overføring av kundemasse til NorKred og fikk ikke fakturert før 05.03 og da hadde plutselig også forfallsdato endret seg til 11.03. Klubben kommer ikke til å purre på utestående beløp før i begynnelsen av april, så en kan betale kontingent når som helst i løpet av mars uten å har dårlig samvittighet.

Som alltid så må en ha gitt beskjed skriftlig innen 31.12 om en ikke hadde tenkt å være medlem i 2019.  Ønsket en å være medlem, men ville f.eks gå fra aktiv til passiv, så hadde en frem til 01.03 for å endre dette. Endring av medlemskategori fra aktiv til passiv etter 01.03 blir lagt til et endringsgebyr på kr. 250,-.

Årskontingentene ble satt på årsmøtet i Februar og prisene på hjemmesiden er oppdatert.

Banene er åpne – så det er bare å komme igang og få mest mulig igjen for årets kontingent 🙂