• Har vært Daglig leder i klubben siden 2012.
  • Satt i styret til Sola Golfklubb fra 2006 til 2010
  • Leder av kontrollkomiten i 2010 og 2011
  • André er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har jobbet i både Postbanken, Klepp Sparebank og Eika alliansen før han begynte i Sola Golfklubb.
  • Handicapet varierer mellom 6 og 10.