Dagens klubbhus på Solastranden er klar for fornying.

Klubbhus har blitt tegnet og planlagt flere ganger over en lang periode, men en har ikke klart å samordne alle ønsker med økonomi. Etter sammenslåing med Sola Golfklubb tok en igjen fatt på utfordringen og har fått tegnet et nytt klubbhus som ivaretar de fleste ønsker og er innenfor de gitte økonomiske rammer.

Klubbhuset er tenkt som et stort flerbruksrom. Her skal servicesenter, Proshop, Kafe og samlingssted kombineres og sørge for at både medlemmer, gjester og ansatte blir ivaretatt og trives. Frivillige i komiteer og medlemmer får tilgang til toaletter og deler av klubbhuset også utenom åpningstider. Det er også lagt vekt på store uteområder og skjerming for vær og vind. Samtidig legger en til rette for flere og bedre oppbevaring av golfkøller og traller i nye trallehus. Behovet for flere golfbiler øker også på Solastranden og det legges tilrette for en egen garasje for disse.

Ekstraordinært årsmøte vedtok 26.11 finansieringsplan til nytt klubbhus.

I byggeperioden vil banen «snu» om slik at en starter alt spill fra Hull 10 og spiller back 9 først og front 9 sist. Dette for å unngå tråkk forbi byggeområde. Det settes opp to midlertidige brakker som inneholder toaletter og Proshop. Administrasjon og turneringskomite vil flytte inn i dagens Jærhus som står på parkeringsplassen.

Tegninger klubbhus: