Det er ofte utfordrende vær på vestlandet..

Det er derfor et ønske om å kunne trene og spille golf gjennom hele året. En flerbrukshall som kan brukes hele året. På sommeren vil portene stå åpne og fungere som driving range. På vinteren vil portene lukkes og erstattes med nett. En kan da ha instruksjon og kurs gjennom hele året og rekruttere flere golfere også på vinteren. Aktive spillere, både juniorer og seniorer, får mulighet til å kunne trene inne hele året, uavhengig av vær og vind.

Klubbens sving studio som har hatt en midlertidig plassering i greenkeepernes driftsbygning vil flyttes ut i en permantent plassering i treningshallen. Et studio hvor alle type skaft, køller og utstyr står klar til deg å prøve. Alt du kan tenke deg av tekniske hjelpeutstyr står klare til å hjelpe deg både med å finne nytt tilpasset utstyr og videreutvikle svingen din. Swing Catalyst analyserer svingen din med 4 stk kameraer, vektoverføringsplate og Trackman. Norges beste svingstudio vil det bli – uten tvil.

Innendørs vil en også få plass til en puttegreen og forhåpentligvis også muligheter for chipping. Kanskje blir det også mulig med en innendørs bunker?

Tanken er også å koble sammen hallen med eksisterende klubbhus slik at du enkelt kan gå inn på Sola Bistro og få mat og drikke til treningen din.

For å holde kostnader nede er det ikke laget noen eksakte tegninger på hvordan det er tenkt og mye gjøres på dugnad. Men det finnes mange tilsvarende treningshaller i verden som vi har hentet inspirasjon fra. Men en ønsker om sagt å ha mest mulig flerbruksmuligheter slik at en kan bruke hallen til flere ting og ikke låse seg til et fast inventar. Hallen skal brukes gjennom hele året, ikke bare på vinteren og en må da kunne gjøre endringer underveis.

Ekstraordinært årsmøte vedtok finansiering av treningshall, torsdag 26.11 og bygging starter så fort alle godkjenninger foreligger.

Estimert ferdigstillelse i løpet av våren 2021