Høstkampanje

Meld deg inn nå – Velg ønsket medlemskap for neste år (2021) og Spill fritt på alle baner ut 2020.(Gjelder aktive medlemskap, ikke passiv og greenfeemedlemskap)

Alle medlemskap med fritt spill inkluderer NGF avgifter og bladet Norsk Golf.

Kontingenter kan betales pr måned, kvartal eller årlig. Årsmøtet i februar setter kontingent for innestående år og faktureres fra ca 01.3. Utmelding og endring av medlemskategori må skje innen 31.12 årlig for at en ikke skal være medlem i samme kategori påfølgende år. Ihht Klubbloven §4(2)

Kontingentsatser for tidligere medlemmer i hhv Sola og Solastranden Golfklubb finnes her

Fakturagebyr kommer i tillegg.

Andre valg for tidligere medlemmer:

 

Passive medlemskap

For deg som ikke ønsker fritt spill, men som fortsatt ønsker å være medlem og ha mulighet til å spille golf både i Sola Golfklubb og på andre baner i landet.