Masterplan

Vedlagte masterplan viser ønsket renovering av banen. Mye har allerede blitt oppgradert, resten tas etterhvert. Områder for renovering er risset inn med rød markering. Dreneringsarbeid utgjør en stor del, men endring av design og utbedring av bunkere, vann og annet er også omfattende på enkelte områder.

Hull 1 Hull 2 Hull 3  Hull 4 Hull 5 Hull 6
Hull 7 Hull 8 Hull 9 Hull 10 Hull 11 Hull 12
Hull 13 Hull 14 Hull 15  Hull 16 Hull 17 Hull 18

Masterplan beskrivelse fra arkitekt(12,7MB): Masterplanbeskrivelse 2012

Masterplan oversiktskart (9MB):  Masterplan oversikt 2012 Masterplan A1