Hull 1 - Par 4

Anbefaler utslag mellom fairwaybunkre. Beste posisjon for slag 2 er fra venstre del av fairway. Straffeområde og bunker på høyre side av green. Kan være en fordel å lande ballen kort av green for å trille den opp. Prøv å unngå høyre av green.

Tee sted
30 231m
42 305m
50 362m